2.3. comments
2.3.1. add
2.3. comments
« Poprzedni
2.3.2. list
Następny »

2.3.1. add

Wywołanie: [POST] /api/json/comments/add/:id/:apikey


Wymaga zalogowania.

Dodawanie komentarza do recenzji.

Lista parametrów:

Pole Opis
id ID recenzji
message Treść komentarza
apikey Wygenerowany klucz dostępu do API

Przykładowy wynik:

{
   "data":"Zapisano komentarz!",
   "status":0
}

2.3.1. add
2.3. comments
« Poprzedni
2.3. comments
Następny »
2.3.2. list