2.5. products
2.5.1. add
2.5. products
« Poprzedni
2.5.2. list
Następny »

2.5.1. add

Wywołanie: [POST] /api/json/products/add/:apikey


Wymaga zalogowania.

Dodawanie produktu.

Lista parametrów:

Pole Opis
name Nazwa produktu
categories_id ID kategorii produktu
brands_id ID marki produktu
description Opis produktu
apikey Wygenerowany klucz dostępu do API

Przykładowy wynik:

{
   "products_id":"228167"
}

2.5.1. add
2.5. products
« Poprzedni
2.5. products
Następny »
2.5.2. list