2.2. reviews
2.2.1. add
2.2. reviews
« Poprzedni
2.2.2. get
Następny »

2.2.1. add

Wywołanie: [POST] /api/json/reviews/add/:apikey


Wymaga zalogowania.

Dodawanie recenzji.

Lista parametrów dla istniejącego produktu:

Pole Opis
content Treść recenzji
quote Skrócona treść recenzji
note Ocena produktu (1-6)
products_id ID produktu
apikey Wygenerowany klucz dostępu do API

Lista parametrów dla nowego produktu:

Pole Opis
content Treść recenzji
quote Skrócona treść recenzji
note Ocena produktu (1-6)
products_name Nazwa nowego produktu
products_categories_id ID kategorii nowego produktu
products_brands_id ID marki nowego produktu
products_description Opis nowego produktu
apikey Wygenerowany klucz dostępu do API

Przykładowy wynik:

@todo

2.2.1. add
2.2. reviews
« Poprzedni
2.2. reviews
Następny »
2.2.2. get