2.1. user
2.1.3. logout
2.1.2. login
« Poprzedni
2.2. reviews
Następny »

2.1.3. logout

Wywołanie: [GET] /api/json/user/logout


Wylogowanie użytkownika.

Przykładowy wynik:

{
   "success":"Wylogowano prawid\u0142owo."
}

2.1.3. logout
2.1. user
« Poprzedni
2.1.2. login
Następny »
2.2. reviews