2.4. userreviews
2.4.1. list
2.4. userreviews
« Poprzedni
2.5. products
Następny »

2.4.1. list

Wywołanie: [GET] /api/json/userreviews/list/:id/:apikey, /api/rss/userreviews/list/:id/:apikey


Lista recenzji użytkownika.

Lista parametrów:

Pole Opis
id ID użytkownika
apikey Wygenerowany klucz dostępu do API

Przykładowy wynik:

{
  "rows":[
   {
     "products_name":"Maybelline, SuperStay Powergloss ",
     "published":"2009-02-17 15:10:40",
     "products_id":"217356",
     "products_description":"<p>B\u0142yszczyk zapewniaj\u0105cy 12-godzinn\u0105 trwa\u0142o\u015b\u0107 koloru. Sk\u0142ada z dw\u00f3ch p\u00f3\u0142p\u0142ynnych formu\u0142: kolorowej i przezroczystej, kt\u00f3ra \r\nprzed\u0142u\u017ca blask i trwa\u0142o\u015b\u0107 koloru. \r\nDost\u0119pny w 16 odcieniach. \r\n\r\nCena: 24,99z\u0142 \r\n\u00a0<\/p>",
     "helpfull_yes":"0",
     "helpfull_no":"0",
     "rated_avg":"3",
     "photo_ident":"R087-9d134d1.jpg",
     "products_photo_ident":"R056-ceb89aa.jpg",
     "quote":"12-godzinna mrzonka!",
     "author":"pisacje",
     "users_default_tag":"lubi\u0119 produkty light",
     "users_default_tag_id":"171",
     "users_photo_ident":"U010-c3608d6.jpg",
     "id":"4387",
     "content":"<p>Ka\u017cda z nas marzy o pon\u0119tnych ustach nie na chwil\u0119, ale na troch\u0119 d\u0142u\u017cej ni\u017c do pierwszego ich oblizania, poca\u0142unku, czy wreszcie posi\u0142ku. Kusz\u0105ce ostatnimi czasy b\u0142yszczyki trwalsze od tych przeci\u0119tnych okazuj\u0105 si\u0119 jednak kolejnym komercyjnym chwytem, nie maj\u0105cym nic wsp\u00f3lnego z rzeczywisto\u015bci\u0105.<\/p>\r\n<p>Taki jest i niestety ten. Wygl\u0105da ca\u0142kiem \u0142adnie i obiecuj\u0105co na p\u00f3\u0142ce sklepowej, na\u0142o\u017cony na usta daje przyjemny efekt, troch\u0119 krzykliwszy od bezbarwnych b\u0142yszczyk\u00f3w, ale jednak nie tak krzykliwy jak szminka w danym kolorze. Spos\u00f3b aplikacji wymaga wi\u0119cej czasu ni\u017c wysmarowanie ust zwyczajnym b\u0142yszczykiem. Najpierw nak\u0142adamy warstw\u0119 kolorystyczn\u0105, czekamy, a\u017c zaschnie na naszych ustach i nak\u0142adamy na ni\u0105 warstw\u0119 b\u0142yszczyku. Kolor mojej warstwy szminkowej nie r\u00f3\u017cni si\u0119 zbytnio od koloru moich ust, z tego, co przeczyta\u0142am, to ma dostosowa\u0107 si\u0119 do barwy warg, wi\u0119c wygl\u0105da to ca\u0142kiem naturalnie. Niestety tak zachwalana trwa\u0142o\u015b\u0107 produktu nijak ma si\u0119 do rzeczywisto\u015bci. Nawet, gdy warstwa b\u0142yszczyku znika, to kolor szminki nie utrzymuje si\u0119 wcale na ustach d\u0142u\u017cej. Nie trzeba chyba wspomina\u0107, \u017ce 12 godzin po aplikacji nie ma w og\u00f3le po nim \u015bladu.<\/p>\r\n<p>Jeszcze jednym minusem tego kosmetyku jest dziwne zjawisko, kt\u00f3re wystepuje po kilku tygodniach jego u\u017cywania. Polega ono na tym, \u017ce cho\u0107 zakr\u0119ca si\u0119 porz\u0105dnie oba elementy, to jakim\u015b sposobem, b\u0119d\u0105c w naszej kieszeni, obabrz\u0105 wszystko, co jest w ich zasi\u0119gu, \u0142\u0105cznie na przyk\u0142ad z telefonem kom\u00f3rkowym. Jak zreszt\u0105 wida\u0107 na zdj\u0119ciu - obie warstwy wyciekaj\u0105 jakim\u015b cudem z aplikatora. Nie wiem, czy to kwestia wadliwo\u015bci tej konkretnej sztuki, czy ca\u0142ej serii. <\/p>\r\n<p>Przy czym nie twierdz\u0119, \u017ce nie wygl\u0105da na ustach \u0142adnie i nie utrzymuje si\u0119 d\u0142u\u017cej ni\u017c b\u0142yszczyk jednowarstwowy - po prostu wydaje mi si\u0119, \u017ce to b\u0142yszczyk, jakich wielu, jeden z lepszych jednak w swojej kategorii cenowej. <\/p>",
     "comments_count":"0",
     "photo_ident_url":"http:\/\/znam-to\/userfiles\/R\/087\/R087-9d134d1.jpg",
     "products_photo_ident_url":"http:\/\/znam-to\/userfiles\/R\/056\/R056-ceb89aa.jpg",
     "users_photo_ident_url":"http:\/\/znam-to\/userfiles\/U\/010\/U010-c3608d6.jpg"
   }
  ],
  "totalCount":"1"
}

2.4.1. list
2.4. userreviews
« Poprzedni
2.4. userreviews
Następny »
2.5. products